เกี่ยวกับ

อินลิงกัว

“อิน ลิง กัว”

เป็นสถาบันภาษานานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนกว่า 400 สาขาใน 44 ประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

นอกจากการจัดอบรมภาษาอังกฤษแล้ว “อิน ลิง กัว” ยังเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ ตลอดจนการเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งในและนอกสถานที่

“อิน ลิง กัว” ยังมีทีมเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ ที่ยินดีและพร้อมให้บริการแก่ท่าน เพื่อจัดหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการเรียนการสอน

ด้วยประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง “อิน ลิง กัว” จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง “อิน ลิง กัว” จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน

นักเรียน inlingua

ด้วยประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง “อิน ลิง กัว” จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน