Blue Background
inlingua_Web_02

Blog

Blog

วิธีปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 4-6 ขวบ) ก่อนเข้าโรงเรียน

การปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 4-6 ขวบ) ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเข้าเรียนสถาบันสอนภาษาอักฤษนั่นก็เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ให้พวกเขาสามารจดจำและเรียนได้ไวขึ้น เด็กช่วง (อายุ 4-6 ขวบ) เป็นวัยที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 กันซึ่งพวกเขาก็เริ่มเรียนรู้จากในชั้นเรียนกันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อให้พวกเขาได้เปรียบในเรื่องภาษาอังกฤษตอนโต คุณจำเป็นต้องมีการปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านที่ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมก่อนเข้าสถาบันภาษาอังกฤษนั่นเอง

Read More »
Blog

เลือกเรียน “หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS” แบบไหนให้ได้ผลเหมาะกับคุณ?

IELTS หรือ (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ด้านไม่ว่าจะเป็น การฟัง (Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing) เพื่อการเรียนหรือการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

Read More »
Blog

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เพื่อการจัดอบรมภาษาอังกฤษพนักงาน มีกี่รูปแบบ?

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในองค์กรปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรที่เหมาะสมกับความจำเป็นของพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานทั่วไปเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน ตอนนี้ไม่เพียงพอแล้ว หากคุณจำเป็นต้องทำงานสื่อสารและร่วมงานกับชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นหลากหลายองค์กรจึงพร้อมสนับสนุนจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเพื่อการใช้งานอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น

Read More »
Blog

“เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี??” มาดูวิธีเลือกสภาบันสอนภาษาอังกฤษให้ตอบโจทย์ของคุณกัน

ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายจนบางทีก็ไม่รู้ว่าจะ “เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?” ซึ่งการเลือกสถาบันภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลของสถาบันภาษาแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราคา เรื่องหลักสูตรที่เปิดสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระยะทางในการเดินทางไปกลับ เพื่อการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Read More »
Uncategorized

เตรียมตัวเรียนภาคอินเตอร์ ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย ทำไงดี?

การเรียนภาษาอังกฤษก็มีระดับขั้นที่ยากง่ายแตกต่างกันไป แน่ล่ะ ในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย ก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขึ้นมาอีกขั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรเรียนรู้และมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ทันกับระดับชั้นต่างๆ หากคุณคิดว่าตัวเองไม่ค่อยเข้าใจการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือเรียนไม่ทันเท่ากับคนอื่น ตามมาดูวิธีเพิ่มทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกันค่ะ!

Read More »
Blog

เคล็ดไม่ลับ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้ได้ผลภายใน 1 เดือน

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือ การพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถพูดผิดหรือเลือกใช้แกรมม่าผิดได้เช่นกันแม้ว่าจะเป็นตัวเจ้าของภาษาเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการพูดก็คือ การไม่กดดันในตัวเอง หลายคนกดดันตัวเองมากจนเกินไปทำให้คุณพูดได้ไม่เป็นธรรมชาติและเสียความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษไป

Read More »