Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ

ชั้น 9 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ (ใช้ลิฟท์หมายเลข 1-3)
3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 02 734 2496
แฟกซ์ 02 734 2497
E-mail : bangkapi@inlinguabangkok.com