Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขา เดอะมอลล์บางแค

อิน ลิง กัว สาขา เดอะมอลล์บางแคตั้งอยูที่ ชั้น 4 อาคาร เดอะมอลล์บางแค (ฝั่ง โซนซิตี้ วอล์ค) เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่และอิน ลิง กัว ก็เป็นสถาบันเรียนพิเศษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับท่านที่สนใจ อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อสอบถามได้ตามด้านล่าง

ชั้น 4 โซนการศึกษา (โซนซิตี้ วอล์ค) เดอะมอลล์บางแค
518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02 803 8300-2
แฟกซ์ 02 803 8303
E-mail : bangkae@inlinguabangkok.com