Blue Background
inlingua_Web_22
Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขา เซ็นทรัล พลาซา บางนา

อิน ลิง กัว สาขา เซ็นทรัลบางนา ตั้งอยูที่ ชั้น 21 อาคาร Central City Tower (ฝั่ง High Zone) ถนน บางนา-ตราด เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่และอิน ลิง กัว ก็เป็นสถาบันเรียนพิเศษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับท่านที่สนใจ อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อสอบถามได้ตามด้านล่าง

ชั้น 21 อาคาร Central City Tower (ฝั่ง High Zone)
589/122 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 02 745 6246
E-mail : [email protected]

 

เวลาทำการ

จันทร์ – พฤหัสบดี 08.00 -21.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 18.00 น.