Blue Background
inlingua_Web_22
Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขาเเจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

อิน ลิง กัว สาขาแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สถานที่ตั้ง อยู่ที่ ชั้น7 โซนการศึกษา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ที่นี่เรามีบริการและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่อยากเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ และเราบริการด้วยใจอย่างเป็นกันเอง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามด้านล่าง

ชั้น 7 โซนการศึกษา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
99, 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร. 02 835 3434
E-mail [email protected]

เวลาทำการ

เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.
จันทร์ – ศุกร์ 10.00 -20.00 น.