Blue Background
inlingua_Web_22
Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

อิน ลิง กัว สาขาฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 แคมปัส พาร์ค (ฝั่งเซ็นทรัลฯ) ถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานีและเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ตามด้านล่าง

ชั้น 3 แคมปัส พาร์ค (ฝั่งเซ็นทรัลฯ)
94 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทร. 02 958 5859-60
อีเมล : [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 10.00 -21.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 20.00 น.