Blue Background
inlingua_Web_22
Crossing language
barriers.

อินลิงกัว สาขาเซ็นทรัลฯ พระราม 3 ช่องนนทรี

อิน ลิง กัว สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สถานที่ตั้ง อยู่ที่ ชั้น 6 โซนการศึกษา เซ็นทรัล พลาซา พระราม3 ถือว่าเป็นย่านที่เป็นศูนย์กลางและสะดวกสบายในการเดินทาง

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาท่านตามด้านล่าง

ชั้น 6 โซนการศึกษา เซ็นทรัล พลาซา พระราม3
79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนานา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02 673 6470

Email : [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 10.00 -21.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.