บริการจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างๆ
เพื่อองค์กร

จัดอบรมสำหรับองค์กร บริการจัดสัมมนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ในและนอกสถานที่

รู้จัก “อิน ลิง กัว”

“อินลิงกัว” เป็นสถาบันภาษานานาชาติ ชั้นนำระดับโลก ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนกว่า 400 สาขาใน 40 ประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ฯลฯ

ความมุ่งมั่นของเรา คือ การสร้างแผนงานความร่วมมือให้มีคุณภาพเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า เรานำประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยซึ่ง เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเสมอมาและการเตรียมหน่วยงานเบื้องหลังให้พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วก็มีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพการสอนในชั้นเรียน

เรามีการจัดเตรียมหลากหลายหลักสูตร อาทิ ภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ดัตช์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และภาษาจีนเพื่อลูกค้าจากหลากหลายประเทศและลูกค้าในระดับท้องถิ่น

เราใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมในการเตรียมความพร้อมพนักงานให้มีทักษะจำเป็นเพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น”

ภาพรวมองค์กร

เพิ่มศักยภาพให้อยู่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ

เมื่อพนักงานของท่านมีความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้มากขึ้น องค์กรของท่านก็จะมีประสิทธิภาพและเกิดการความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มตามไปด้วย การพัฒนาวิธีที่จะทำให้บุคลากรของท่านสามารถสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพันธมิตรทั่วโลกภายในองค์กรของท่านได้นั้น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกโปรแกรมการฝึกอบรมจาก“อิน ลิง กัว” เรามีความรู้และประสบการณ์มากมาย ตั้งแต่ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม นักพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนชั้นเยี่ยมของเราจะช่วยท่านตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรม นำเสนอหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

Corporate Training Department ของ “อิน ลิง กัว” คือ สถาบันภาษาระดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา และการจัดฝึกอบรมทางด้านภาษาต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานยังหน่วยงาน และองค์กรของท่าน ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ เปิดดำเนินการในปี 1989 เราได้จัดให้มีการฝึกอบรมซึ่งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วกับหลายร้อยองค์กรในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตั้งแต่ธุรกิจเอกชนขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรต่างชาติยักษ์ใหญ่ บริษัทให้บริการด้านการเงินในย่านใจกลางกรุงเทพฯ จนถึงบริษัททางภาคใต้ของประเทศไทย

มาตรฐานการให้บริการ

เรามีแหล่งข้อมูลหลักสูตรจากหลากหลายจากที่ต่างๆ มากมาย อีกทั้งมีนักพัฒนาหลักสูตรประจำ ทีมที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมผู้มีประสบการณ์และอาจารย์เจ้าของภาษาจึงทำให้เราสามารถนำเสนอ การให้บริการได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านเรามีแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่พร้อมจะส่งมอบแนวทางปฏิบัติซึ่งมุ่งเน้นให้โปรแกรม การฝึกอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ของท่านไม่ว่าจะสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามผู้ซึ่งเข้าใจภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยไปจนถึงผู้บริหารระดับประเทศและระดับภูมิภาค