หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กเล็ก – มัธยม

หลักสูตรการเรียนภาษาจีน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

Chinese For Young Learners

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก – มัธยม

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ การออกเสียง (พินอิน) การเขียนตัวอักษร และได้ฝึกฝนการสนทนา โดยเริ่มจากประโยคสั้นๆ จนพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นจนมีความสามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อการสอน บทเพลง นิทาน กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับน้องๆในแต่ละวัย

 

Kindergarten Courses (3 Levels)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก น้องๆจะได้เริ่มเรียนรู้วิธีการออกเสียงระบบพินอินและคำศัพท์ต่างๆ ที่ใกล้ตัว พร้อมทั้งเริ่มฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูดและการอ่านเบื้องต้น ผ่านบทเรียน บทเพลง นิทาน และ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำพาให้น้องๆได้เพลิดเพลิน สนุก มีความสุข กับการเริ่มเรียนรู้ภาษาจีน

1 ระดับแบ่งเป็น 2 หลักสูตร*

 

Junior Courses (4 Levels) (หลักสูตรภาษาจีนสำหรับน้องๆระดับประถมต้น – ปลาย)

น้องๆจะได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการออกเสียง (พินอิน) เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรจีนอย่างถูกต้องรวมถึงบทสนทนาและคำศัพท์ที่สามารถใช่ได้ในชีวิตประจำวัน

1 ระดับแบ่งเป็น 4 หลักสูตร*

 

Private Lessons

นอกจากการเรียนแบบกลุ่มแล้ว ‘อิน ลิง กัว’ ยังมีหลักสูตรการสอนแบบส่วนตัว ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และจัดตารางเรียนร่วมกับกางสถาบันฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกมากที่สุดในการเรียนพร้อมทั้งเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด