หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมหาวิยาลัย เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และบางสาขาอาชีพ บางวิชาต้องใช้ภาษาอังกฤษ เช่น คณะแพทย์ พยาบาล ที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษมากมาย และภาษาอังกฤษยังสำคัญมากอีกด้วย นักเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย จึงต้องเลือกเสริมความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนหรือการสอบในชั้นเรียน

ทางสถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว จึงจัดหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน และยังเรียนกับเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์การสอนมากมาย นักเรียนทุกคนจะได้ทักษะและความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และผู้สอนจะมีการแนะนำแนวทางในการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนอีกด้วย และเน้นมุ่งหวังให้นักเรียนได้นำไปใช้จริงๆ หากท่านต้องการข้อมูลหรือสนใจหลักสูตร ติดต่อหาข้อมมูลได้ที่ อิน ลิง กัว สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยทางเรายินดีแนะนำให้คำปรึกษา