ภาษาต่างประเทศอื่นๆ


พบทางเลือกที่แตกต่างในการเรียนภาษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “อิน ลิง กัว” ทุกสาขา

นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว “อิน ลิง กัว” ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, ญี่ปุ่น, จีนกลาง ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speakers) ผู้มีประสบการณ์การสอนโดยตรง