หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ

นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว อิน ลิง กัว ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, ญี่ปุ่น, จีนกลาง ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speakers) ผู้มีประสบการณ์การสอนโดยตรง

เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว ได้จัดหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆให้ นักเรียนได้เลือกความชอบที่อยากจะเสริมทักษะทางภาษานั้นๆ โดยเจ้าของภาษาที่ทำการจัดหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนทุกคนที่เลือกเรียน

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศถือว่าสำคัญมากต่อเด็กยุคใหม่ ทั้งในชีวิตประจำวัน ธุรกิจการค้าขาย หรือ การเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มยังทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษานั้นๆอีกด้วย สำหรับบางครอบครัวก็ยังปลูกฝังให้ลูกหลานเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่เยาว์วัยอีกด้วย

สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว มีหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่เด็กที่มี อายุ 4 ปี ขึ้นไป เริ่มตั้งแต่การสอนตั้งแต่พื้นฐาน ให้นักเรียนได้เข้าใจหลักของภาษาก่อนที่จะเริ่มสอนในระดับที่ยากขึ้นไป