หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว

หลักสูตรเรียนภาษาตัวต่อตัว ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและพัฒนาทักษะภาษามากขึ้น และเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกเวลาได้ สามารถถามคำถาม ที่ไม่ได้ถามในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น แต่สำหรับบางคนอาจจะชอบเรียนตัวต่อตัว แต่บางคนชอบเรียนเป็นกลุ่ม

การเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ยังเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษทำให้ผู้เรียนมั่นใจมากขึ้น และหลักสูตรเรียนตัวต่อตัว เหมาะกับทุกวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยศึกษา วัยทำงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทางสถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว ยังเชี่ยวชาญในการสอน และมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะต้องพัฒนาและมีทักษะที่ดีขึ้น ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการเรียนหรือในชีวิตประจำวันอีกด้วย