การเรียนแบบส่วนตัว


นอกจากการเรียนเป็นกลุ่มแล้ว “อิน ลิง กัว” เสนอแนวทางให้แก่ผู้เรียนในการเลือกเรียนแบบส่วนตัว ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ในด้านการจัดหลักสูตรให้ตรงตามวัตุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละท่านแล้ว ยังจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย