หลักสูตรภาษาไทย


หลักสูตรภาษาไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยนักเรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานทางภาษา ไปจนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

ระดับที่ 1

 • เสียงในภาษาไทย และตัวเลข
 • การทักทายและแนะนำตัว
 • การถาม-ตอบ คำถามที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 • อาชีพและการใช้ชีวิตในเมืองไทย
 • การบอกลักษณะ และความเป็นเจ้าของ
 • การถามและบอกทิศทาง
 • การเดินทาง จังหวัดและภาคต่างๆ ในประเทศไทยครอบครัว
 • การขอร้องอย่างสุภาพ
 • การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
 • การบอกเวลา วัน และเดือนต่างๆ
 • การนัดหมาย
 • การพูดโทรศัพท์
 • การถาม-ตอบ “ได้ไหม”
 • การใช้คำถาม “เท่าไหร่” และ “กี่….”
 • การต่อรองราคา
 • การเปรียบเทียบ
 • การเยี่ยมเยียน และต้อนรับแขก
 • การกล่าวคำชมเชย

ระดับที่ 2

 • การขอคำอธิบาย
 • ที่พักและของใช้ต่างๆ ภายใน
 • การซื้อของและการบรรยายลักษณะสิ่งของ
 • การถามและบอกเวลาเพิ่มเติม
 • อาการเจ็บป่วยและการไปหาหมอ
 • สภาพอากาศ
 • ปัญหาจราจรและมลภาวะ
 • การขอโทษ
 • สำนวนและภาษาพูดอย่างไม่เป็นทางการ
 • คนและสิ่งของรอบตัว
 • ป้ายเตือน และข้อห้ามต่างๆ
 • การเดินทางในประเทศไทย
 • การจองห้องพักและโรงแรม
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ • การพักผ่อน
 • การกล่าวและตอบรับคำชมเชย
 • การทำงานในเมืองไทย
 • ฝึกฝนการอ่าน
 • การแสดงความเห็น
 • เริ่มการอ่านและเขียนในระดับที่ 2

ระดับที่ 3

หลักสูตรนี้จะได้รับการออกแบบจากความต้องการและจุดประสงค์เฉพาะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นจน สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเจ้าของภาษา